دوشنبه , فوریه 26 2024
آخرین خبرها

همزمان با تحلیف منتخبان؛رییس و اعضای هیأت رییسه شورای شهر رشت مشخص شدند

همزمان با تحلیف شورای شهر رشت اعضای هیات رییسه سال اول شورا مشخص شدند.


به گزارش پایگاه خبری رایان خبر، همزمان با تحلیف شورای شهر رشت اعضای هیات رییسه سال اول شورا مشخص شدند.

براین اساس، کارگرنیا به عنوان رییس و مجید عزیزی به عنوان نایب رییس انتخاب شدند.

خزانه دار: هادی رمضانی

منشی اول: علیرضا تاج شهرستانی

منشی دوم: رضا عاشری

همچنین نماینده شورا در شورای شهرستان نیز علوی و عزیزی هستند.

سخنگوی شورای شهر نیز به نادر حسینی رسید.