جمعه , فوریه 23 2024
آخرین خبرها
پژوهش ونوآوری در مسیر آینده

پژوهش ونوآوری در مسیر آینده

با پژوهش ونوآوری در مسیر آینده


بسیاری از تصمیمات استراتژیک ، مدل های تجاری در دنیای دیجیتال امروز تنها با به یک کلیک وابسته است و این بدان معناست که مدیران امروز برای بسیاری تصمیمات، دیگر، به روش های مدیریت سنتی نیاز ندارند ؛ بلکه با تحول سازمانی و تغییر در مدل های کسب وکار ، تقسیم کارجدید، استفاده از خلاقیت و نوآوری و نگاه نو به دستاوردهای تغییرات فناوری ها ، می توانند سازمان خود را اداره کنند و تمامی اینها را آینده پژوهی برای شما به ارمغان خواهد آورد.


به گزارش فصلنامه ارتباطات ، آینده علم مدیریت به تحول افراد و سازمان ها وابسته است.

آینده پژوهی در سازمان ، به مدیران می آموزد که می توانند مهارت های رهبری خود را به سرعت متحول کنند تا بتوانند کسب و کارخود را با آینده پیچیده و شاید نامشخص هماهنگ سازند .آینده پژوهی نشان می دهد که حل مشکلات و موفقیت مستمر شرکت مستلزم استفاده از دانش و خلاقیت است.
امروز در دنیایی که جام جهانی فوتبال حتی با سال گذشته خود ، بسیار متفاوت برگزار می شود و فناوری های جدید در این برگزاری به کار گرفته می شود؛ اگر آینده را در نظرنگیریم و چشم به آینده نداشته باشیم ، خیلی زود از بازار رقابت خارج خواهیم شد.
جام جهانی ۲۰۲۲ ، فناوری های جدیدی را به گونه ای در خدمت گرفت که تمامی مخاطبانش از بازیگران تا داوران و حتی تماشاچیان را تحت شجاع خود قرار داد.

شرکت مخابرات ایران، در چنین دنیایی که غرق در فناوری های جدید و هر روز درحال تغییراست ، مهمترین چالش خود را باید در مدیریت کسب وکار با نگاه به آینده بداند و پیشرفت مهارت های سازمانی خود را باید در قلب دیجیتالی شدن جستجو کند.
تمرکز بر روی خلق ارزش برای مشتری و استفاده متفاوت از خلاقیت جزو اولین ها در فرآیند پژوهش و نوآوری ست که شرکت مخابرات باید بر آن تأکید و تأمل داشته باشد .

امید است این شرکت با کمک نوآوری و سوار بر موج تحول از فناوری های روز دنیا در بازار آی سی تی عقب نماند و بتواند پژوهش و نوآوری در این مسیر را به خدمت گیرد تا گوی های آینده نگرای ، استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و کسب و کارها وبازارهای جدید را از گردونه موفقیت خارج کند.