دوشنبه , فوریه 26 2024
آخرین خبرها
بررسی وضعیت آفات و بیماریهای در باغات زیتون شهرستان رودبار

بررسی وضعیت آفات و بیماریهای در باغات زیتون شهرستان رودبار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودبار گفت: عملیات ردیابی و پیش آگاهی کنترل آفت مگس میوه زیتون و سایر آفات و بیماریها بطور منظم در باغات شهرستان در حال اجرا است.

‌مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودبار گفت: عملیات ردیابی و پیش آگاهی کنترل آفت مگس میوه زیتون و سایر آفات و بیماریها بطور منظم در باغات شهرستان در حال اجرا است.

سروش ابراهیمی با اشاره به‌ اینکه اکثر درختان زیتون در مرحله رشد میوه هستند و افزایش دما و وزش شدید باد طی هفته گذشته باعث ریزش میوه و آفتاب سوختگی در برخی باغات گردیده است، افزود: شکار آفت مگس میوه زیتون در ایستگاههای پیش آگاهی بطور منظم پایش و گزارشات شبکه مراقبت در سامانه پایش عوامل خسارت زای گیاهی ثبت میگردد.

سروش ابراهیمی با بیان اینکه کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی برای تامین امنیت غذایی بسیار مهم است، اضافه کرد: گاهی اوقات عدم کنترل خسارت ناشی از برخی آفات، موجب از بین رفتن ۱۰۰ درصد محصولات کشاورزی خواهد شد.

ابراهیمی اذعان کرد: عملیات ردیابی و پیش آگاهی آفت مگس میوه زیتون در ۸ ایستگاه ردیابی و پیش آگاهی شهرستان در سطح ۹ هزار ۲۵۳ هکتار از باغات زیتون شهرستان درحال انجام است.

وی با اشاره به اینکه خسارت پسیل زیتون در باغات سنتی با آلودگی شدید باعث افت شدید باردهی شده است خاطر نشان کرد: تغذیه لاروی آفت جوانه خوار روی سر شاخه و جوانه انتهایی درختان جوان برخی باغات رویت گردیده که در صورت رسیدن به نرم مبارزه میتوان نسبت به کنترل شیمیایی آن اقدام نمود.

ابراهیمی با بیان اینکه آفات شپشک سیاه با تراکم‌ کم در باغات سنتی گزارش شده و با توجه به گسترش پژمردگی ورتیسیلیومی وفوزاریومی در درختان زیتون بعنوان مهمترین و جدی ترین بیماری در باغات بالای سد رو به افزایش است اظهار داشت: در باغات ارائه راهنمایی های لازم جهت کنترل بیماری توسط کارشناسان شبکه مراقبت ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه درحال حاضر باغداران میتوانند نسبت به محلول پاشی باعناصر غذای (کود ۲۰.۲۰.۲۰ با دوز مصرف ۳ تا ۴ لیتردر هزار و کود میکرو با دوز مصرف ۲ در هزار) آبیاری منظم، مبارزه با علف های هرز و مدیریت کف باغ توجه کنند تصریح کرد: این اقدامات در رشد درختان در سال جاری وتشکیل میوه در سال آینده برای درختان زیتون تاثیر گذار است