جمعه , فوریه 23 2024
آخرین خبرها
منظور اجرای طرح ایمنی گردشگری دریایی ویژه نوروز ۱۴۰۲ صورت گرفت؛بازدید اسنادی، فنی و ایمنی مراکز ارائه دهنده خدمات گردشگری دریایی در استان گیلان
بازدید اسنادی فنی و ایمنی مراکز ارائه دهنده خدمات گردشگری دریایی در استان گیلان

منظور اجرای طرح ایمنی گردشگری دریایی ویژه نوروز ۱۴۰۲ صورت گرفت؛بازدید اسنادی، فنی و ایمنی مراکز ارائه دهنده خدمات گردشگری دریایی در استان گیلان

منظور اجرای طرح ایمنی گردشگری دریایی ویژه نوروز ۱۴۰۲ صورت گرفت؛بازدید اسنادی، فنی و ایمنی مراکز ارائه دهنده خدمات گردشگری دریایی در استان گیلان

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان گفت: بازدید اسنادی، فنی و ایمنی کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات گردشگری دریایی توسط تیم های نظارت اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان به منظور اجرای طرح ایمنی گردشگری دریایی ویژه نوروز ۱۴۰۲ در حال انجام می باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، علی منتصر کوهساری با اشاره به پایش سواحل استان گیلان در سالهای گذشته اظهار داشت: براساس نتایج بدست آمده، ۴۱ مرکز ارائه دهنده خدمات گردشگری دریایی (خصوصی) در حال بهره برداری شناسایی شده است که به گردشگران در طول سواحل گیلان و آبراه های تالابی خدمات گردشگری دریایی ارائه می دهند.

وی افزود: در ایام نوروز ۱۴۰۲ تیم کارشناسی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان متشکل از ۱۸ کارشناس دریایی با هدف ارتقاء ایمنی ترددها و حفظ جان گردشگران دریایی ضمن مراجعه به کلیه مراکز مورد اشاره، وضعیت ایمنی و اسنادی شناورها و مدارک صلاحیت قایقرانان در حوزه گردشگری دریایی را ممیزی می نمایند.

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، خاطرنشان کرد: حسب اهمیت ایمن سازی آبراه های تالاب انزلی به منظور پیشگیری از سوانح دریایی، تعداد ۴۱ علامت هشدار دهنده جدید برای اعلام محدودیت های تردد های دریایی طراحی و در موقعیت های حساس و پرخطر این تالاب نصب گردیده است.