جمعه , فوریه 23 2024
آخرین خبرها
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران خبر داد: روند تشکیل اتاق های فکر درمرکزآموزش،پژوهش و نوآوری شرکت مخابرات ایرانروند

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران خبر داد: روند تشکیل اتاق های فکر درمرکزآموزش،پژوهش و نوآوری شرکت مخابرات ایرانروند

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران خبر داد: روند تشکیل اتاق های فکر درمرکزآموزش،پژوهش و نوآوری شرکت مخابرات ایرانروند

تشکیل اتاق های فکر درمرکزآموزش،پژوهش و نوآوری شرکت مخابرات ایرانسه اتاق فکر درمرکزآموزش،پژوهش و نوآوری شرکت مخابرات ایران شروع به کار کرده است.

به گزارش آسا خبر به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، درمرکزآموزش،پژوهش و نوآوری این شرکت، سه اتاق فکر تشکیل شده و شروع به کارکرده اند.

این اتاق های فکر، ازتعدادی کارکنان شرکت و مشاوران داخلی یا بیرونی تشکیل شده اند.شایان ذکر است، موارد ارسالی توسط گروه های پژوهشی، در اتاق‌های فکر سه گانه مرکز آموزش، پژوهش و نوآوری به شرح زیر بررسی و پردازش می شوند :

۱) اتاق فکر مرتبط با موضوع های مطالعاتی و آینده نگاری

۲) اتاق فکر سنجی مرتبط با موضوع های مرتبط با بازار، فناوری اطلاعات

۳) اتاق فکر مرتبط با موارد مرتبط با راهبرد، کسب و کار، منابع انسانی، بهره وری و مالیکه

اهم این موضوع های فوق عبارتند از:بررسی و تحلیل وضعیت موجود منابع انسانی با رویکرد استاندارد ایزو ۳۴۰۰۰مطالعات فاز صفر پروژۀ توسعۀ فیبر نوری تا منازل و مراکز بهره‌برداری سرویس ثابتبررسی و ارزیابی سطح آمادگی شرکت مخابرات ایران برای نوآوری و پژوهش، طراحی و ارائۀ نقشۀ راه بهبودگفتنی ست، خروجی اطاق فکرها پس از تصویب کمیسیون پژوهش و نوآوری به صورت « پروژه» تعریف خواهد