دوشنبه , فوریه 26 2024
آخرین خبرها
تایید بیش از ۸۳ درصد درخواست‌های رسیدگی به تطبیق مشاغل بیمه شدگان

تایید بیش از ۸۳ درصد درخواست‌های رسیدگی به تطبیق مشاغل بیمه شدگان

همزمان با ایام ا.. دهه فجر ، مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در گزارشی آماری ، عملکرد کمیته های رسیدگی و بررسی به درخواست های تطبیق عناوین شغلی بیمه شدگان را تشریح نموده و از تایید 1180 فقره از پرونده ها در این حوزه خبر داد .


کیوان مرتضوی با بیان اینکه سازمان از طریق حضور پویا و موثر در فضای کسب و کار خود را متعهد به شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان میداند اظهار داشت پیگیری امور و رسیدگی به درخواست های مخاطبان از اولویت های کاری ما تلقی میگردد .

وی با اشاره به اینکه در سالجاری تعداد ۱۴۱۵ درخواست بررسی و تطبیق مشاغل بیمه شدگان در کارهای سخت و زیان آور به این اداره کل ارسال گردیده ، اذعان داشت از این بین ۱۱۸۰ مورد یعنی بیش از ۸۳ درصد پرونده ها با تایید کمیته همراه بوده و ۲۳۵ فقره از درخواستها با عدم تایید همراه بوده است .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان همچنین افزود : از ۱۱۸۰ مورد تایید شده نیز ۳۹۱ فقره بر اساس قانون ، شرایط سن و سابقه برای احراز بازنشستگی سخت و زیان آور را دارا نبوده اند و ۷۸۹ مورد شرایط را داشته اند .

کیوان مرتضوی در ادامه اظهار داشت در این مدت ۶۷۸ پرونده منجر به برقراری بازنشستگی گردیده و در خصوص ۱۵۴ درخواست باقیمانده نیز به دلیل مواردی همچون عدم صدور ترک کار یا فقدان لیست و … امکان برقراری مقدور نگردیده است .

خاطر نشان میسازد این آمار به جز مواردی است که بدون نیاز به تطبیق شغلی به جهت رعایت اولیه در لیست حق بیمه و عدم نیاز به درخواست رسیدگی از سوی بیمه شدگان ، به بازنشستگی منتهی شده است .

شایان ذکر است در سالجاری بیش از ۶۰۰۰ نفر به جرگه بازنشستگان تامین اجتماعی استان پیوسته اند