شنبه , دسامبر 9 2023
آخرین خبرها

مدیر کل تامین اجتماعی گیلان:متوسط پرداخت ماهانه تامین اجتماعی گیلان ۱۵۰۰ میلیارد تومان است

مدیر کل تامین اجتماعی گیلان:متوسط پرداخت ماهانه تامین اجتماعی گیلان ۱۵۰۰ میلیارد تومان است

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان، انواع مستمری‌ها، درمان و مقرری بیمه بیکاری را بالاترین ارقام هزینه‌های تعهداتی این مجموعه اعلام کرد.

کیوان مرتضوی، مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با بیان اینکه در چهارماهه نخست سالجاری بیش از ۴۸۰۰ میلیارد تومان انواع مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان و حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری توسط تامین اجتماعی به مشمولین پرداخت گردیده است افزود: درهمین مدت قریب به ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه‌های درمان و انواع تعهدات کوتاه مدت شامل غرامتهای بیماری، بارداری، پروتز و اروتز، کمک هزینه‌های کفن و دفن و ازدواج به جامعه هدف ارائه گردیده است.

وی با اشاره به رشد بیش از ۳۰۰۰ نفری بازنشستگان در ماههای سپری شده از سالجاری، افزود: درحال حاضر متوسط پرداخت ماهانه استان با احتساب هزینه‌های بخش درمان، ماهانه ۱۵۰۰ میلیارد تومان است، اظهار داشت: این امر درحالی است که وصول حق بیمه در ایده آل‌ترین شرایط درآمدی ۹۰۰ میلیارد تومان یعنی معادل ۶۰ درصد مصارف تعهداتی است که کسری آن از مرکز جبران می‌گردد.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان خاطر نشان ساخت هدفگذاری انجام شده در بخش بیمه شدگان عبور از ۵۰۰ هزار نفر بیمه شده در سالجاری بوده و در حوزه مستمری بگیران نیز پیش بینی میگردد تعداد تعهدگیرندگان تا پایان سال به ۱۹۰ هزار نفر برسد.