شنبه , دسامبر 9 2023
آخرین خبرها

در زمینه پاسخگویی به شکایات صورت گرفت:قدردانی از مدیر عامل برق منطقه ای گیلان

در زمینه پاسخگویی به شکایات صورت گرفت:قدردانی از مدیر عامل برق منطقه ای گیلان

با ارسال نامه ای از سوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر، از مدیر عامل برق منطقه ای گیلان قدردانی شد.

با ارسال نامه ای از سوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر، از مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان به خاطر تلاش های ارزنده در زمینه پاسخگویی به شکایات، قدردانی شد.

«آرش کردی » رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر با ارسال نامه ای از زحمات و تلاش های ارزنده بهمن داراب زاده مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان در خط مقدم جبهه خدمات دهی به ذینفعان صنعت برق در زمینه پاسخگویی به شکایات در طول سال 1401 قدردانی کرد.