یکشنبه , دسامبر 3 2023
آخرین خبرها
در مخابرات گیلان صورت گرفت:برگزاری انتخابات اعضای شورای اسلامی کار مخابرات منطقه گیلان

در مخابرات گیلان صورت گرفت:برگزاری انتخابات اعضای شورای اسلامی کار مخابرات منطقه گیلان

انتخابات اعضای شورای اسلامی کار مخابرات منطقه گیلان با مشارکت مدیران ، معاونین و رؤسای ادارت ستادی و شهرستان ها و جمعی از کارکنان برگزار شد.

بر اساس این گزارش، انتخابات اعضای شورای اسلامی کار مخابرات منطقه گیلان، با حضور و مشارکت مهندس یداله حسنی مدیریت مخابرات منطقه گیلان، مدیریت دفتر، معاونین و رؤسای ادارت ستادی و شهرستان ها و جمعی از کارکنان رسمی ، قرارداری و کارگزاران استان برگزار شد.

گفتنی است براساس آرای شرکت کنندگان، نتایج انتخابات به شرح ذیل می باشد :

منتخبین اعضای اصلی :1-آقای صادق فرحی طارمسری2- آقای صادق کوچک پور3- خانم طاهره نعمتی4- آقای احمد شبانکار5- آقای گودرز چراغی6-خانم مرجان قدیریمنتخبین اعضای علی البدل :1- آقای عباس فلاح آئینه وری2-آقای محمد یعقوبی چوبری3-آقای سعید شکیبا4-آقای مهدی صفرنیا