شنبه , دسامبر 9 2023
آخرین خبرها
مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان:انجام 7000 عمل جراحی درتنها بیمارستان ملکی تامین اجتماعی گیلان

مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان:انجام 7000 عمل جراحی درتنها بیمارستان ملکی تامین اجتماعی گیلان

مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان:انجام 7000 عمل جراحی درتنها بیمارستان ملکی تامین اجتماعی گیلان

دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان اظهار داشت که در یکسال گذشته نزدیک به 7000 عمل جراحی در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت به عنوان تنها بیمارستان ملکی تامین اجتماعی در گیلان انجام شده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان با بیان اینکه در این بیمارستان در یکسال گذشته نزدیک به 12هزار بیمار بستری شدند و از خدمات درمانی بهرمند شدند افزود : ضریب اشغال تخت در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت در این مدت بیش از 76 درصد بوده و متوسط اقامت بیمار5/3 روز بوده است.

دکتر حسین ابراهیمی با بیان اینکه توسعه کمی و کیفی خدمات درمانی به ویژه توسعه خدمات تخصصی در تمام مراکز درمانی به ویژه در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)رشت در راستای ارتقاء رضایتمندی بیمه شدگان اولویت اصلی مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان است تصریح نمود: دریافت مجوز توسعه تخت های بیمارستان از 200 تخت به 300 تخت ، استاندارد سازی و بازسازی بلوک زایمان ، پروژه احداث بخش جراحی قلب و آنژیوگرافی ، ساخت درمانگاه تخصصی در محوطه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت از برنامه های توسعه ای در این بیمارستان خواهد بود.