شنبه , دسامبر 9 2023
آخرین خبرها
به میزبانی توزیع برق گیلان برگزار شد: یازدهمین و دوازدهمین جلسه کمیته راهبردی خدمات مشترکین

به میزبانی توزیع برق گیلان برگزار شد: یازدهمین و دوازدهمین جلسه کمیته راهبردی خدمات مشترکین

به میزبانی توزیع برق گیلان برگزار شد: یازدهمین و دوازدهمین جلسه کمیته راهبردی خدمات مشترکین

این جلسه با هدف پیگیری اقدامات صورت گرفته درخصوص مصوبات جلسات قبلی برگزار شد و تحلیل و بررسی درخصوص آئین نامه برقراری انشعاب و استفاده از خدمات شبکه برق، هزینه واگذاری انشعاب، تبصره ۲ ماده قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها از جمله مهمترین محورهای این نشست بود.

در این نشست عبدالامیر یاقوتی مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه ریزی امور مشتریان شرکت توانیر به تشریح مدل پیشبینی فروش انرژی ماهانه و برنامه ریزی وصول مطالبات شرکت های توزیع پرداخت و وضعیت موجود کشور و بازنگری در آن را مورد ارائه قرار داد.

همچنین فرید فیاض منش مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت توانیر با توجه به سوالات مطروحه توسط تعدادی از شرکت های توزیع و ابهامات موجود در صورت حسابهای مشترکین مشمول پاداش صرفه جویی به تشریح ارائه نحوه و توالی محاسبه صورتحساب بهای برق در سطح کشور پرداخت.

از جمله دیگر محورهای مطروحه در این نشست می توان به برنامه راهبردی حوزه خدمات مشترکین کشور ، تدوین مدل استاندارد استقرار فرایند های حوزه خدمات مشترکین و ارزیابی آن در شرکت های توزیع ، اولویت بندی پروژه ها و تقسیم وظایف، محاسبه هزینه تمام شده خدمات پس از فروش، فروش انشعاب مستقیم کنتور ، چالش ها و پیشنهادات، استاندارد سازی قرارداد واگذاری انشعاب دیماندی، تعیین زمان استاندارد ارائه خدمات فرایندهای واگذاری انشعاب ، ازمایش کنتور ، و مشکلات ناشی از عدم تامین به موقع لوازم و تجهیزات مورد نیاز و استاندارد سازی ارائه خدمات ازطریق وبسایت شرکت های توزیع برق اشاره کرد.

گفتنی است جمع دیگر از مدیران شرکت توانیر بهمراه مدیران عامل و معاونین فروش و خدمات مشترکین شرکت های توزیع برق تهران بزرگ، کردستان، ، هرمزگان، اصفهان و خراسان رضوی در این نشست هم اندیشی حضور داشتند .

محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان بهمراه جواد بیدی معاون فروش و خدمات مشترکین توزیع برق گیلان در این نشست ضمن حضور به ارائه عملکرد، برنامه ها و چالش های استان در حوزه خدمات مشترکین پرداختند.