یکشنبه , دسامبر 3 2023
آخرین خبرها

رای موقت صادر شده از سوی دیوان درباره شهردار پیشین رشت نمی تواند اجرایی شود

رای موقت صادر شده از سوی دیوان درباره شهردار پیشین رشت نمی تواند اجرایی شود

رای موقت صادر شده پیرامون سید امیر حسین علوی شهردار پیشین رشت به لحاظ حقوقی دارای ایراداتی است و به همین علت نمی تواند اجرایی شود.

در رای صادره پیرامون شهردار پیشین رشت ، به ارسال خواسته از سوی خواهان در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱ به دیوان اشاره شده است و این در حالی است که سید امیر حسین علوی در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۷ از سوی شورا به عنوان شهردار رشت انتخاب شده است.

لازم به ذکر است شهردار پیشین رشت در تیرماه ۱۴۰۱ از سوی شورا استیضاح و برکنار شد و پس از اعتراض علوی به رای شورا ، مجددا هیئت تطبیق فرمانداری رشت در ۱۴۰۱/۴/۲۲ اعتراض وی را بررسی و رای به برکناری وی داد.

بنابراین علوی همچنان باید تا زمان اصلاح رای از سوی دیوان منتظر بماند.