دوشنبه , دسامبر 11 2023
آخرین خبرها
بخشدار بندر کیاشهر:<br>حضور میدانی مسوولان سبب اشرافیت بیشتر بر امور میشود/ رسانه ها زبان گویای مردم و بازوان قوی مسوولان هستند

بخشدار بندر کیاشهر:
حضور میدانی مسوولان سبب اشرافیت بیشتر بر امور میشود/ رسانه ها زبان گویای مردم و بازوان قوی مسوولان هستند

اختصاصی رایان خبر/ مهندس رضوانی طی گفتگویی اختصاصی با خبرنگار ما گفت: ارتباط برای هماهنگی فعاليتهای گروهی و اجرا و انجام وظايف مديريتی لازم و ضروری است

بخشدار بندر کیاشهر اضافه کرد: مديرانی که مديريت خود را با توجه به مفاهيم ارتباطات سازمانی اعمال نمايند به وضوح از موفقيت بيشتری برخوردار خواهند شد.

وی تصریح کرد: در مديريت اموری چون ارتباطات انسانی، عوامل موثر بر ارتباطات، گروههای رسمی و غيررسمی، روشهاي بهبود ارتباطات و رفع موانع ارتباطی در سازمان بسیار حائز اهميت است.
رضوانی سپس به حضور میدانی خود در روستاهای بخش اشاره نمود و بیان داشت: حضور میدانی در سطح روستاهای بخش از عوامل موثر ارتباطات در راستای اجرای دقیق امور می‌باشد و بنده معتقدم که یک مدیر باید از تمام ابزار ، امکانات و ارتباطات سازنده جهت بررسی ، پیگیری و اجرا ی امور و مطالبات مردم بهره بگیرد بنابراین در راستای خدمت رسانی بیشتر به مردم شریف همواره حضور میدانی در جای جای بخش کیاشهر را مورد توجه قرار داده ایم .
وی خاطرنشان کرد: بنده معتقدم حضور میدانی مسوولین باعث لمس بهتر مسائل مختلف و اشرافیت بیشتر بر امور خواهد بود.
وی در ادامه سخنان خود از رسانه بعنوان زبان گویای مردم یاد کرد و آن را بازوان برای مدیران از جمله بخشداری بندر کیاشهر در راستای اجرای بهتر امور عنوان کرد و جایگاه رسانه را بسیار مهم ارزیابی نمود.