شنبه , دسامبر 2 2023
آخرین خبرها
در راستای توجه به محلات کم برخوردار / گزارش تصویری بازدید شهردار رشت از روند اجرای پروژه آسفالت مسکن مهر شایان ذکر است این پروژه با مبلغ ۹۰ میلیارد ریال در حال اجرا می باشد

در راستای توجه به محلات کم برخوردار / گزارش تصویری بازدید شهردار رشت از روند اجرای پروژه آسفالت مسکن مهر شایان ذکر است این پروژه با مبلغ ۹۰ میلیارد ریال در حال اجرا می باشد

گزارش تصویری بازدید شهردار رشت از روند اجرای پروژه آسفالت مسکن مهر

شایان ذکر است این پروژه با مبلغ ۹۰ میلیارد ریال در حال اجرا می باشد